วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้พึ่งพาตนเองได้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 


พันธกิจ

1. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตต่อไร่

2. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตราฐาน

3. ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้

4. ให้บริการและถ่ายทอดความรู้ตามความต้องการของเกษตรกร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *