คำขวัญอำเภอสบปราบ
อุทยานดอยจง มั่นคงวัฒนธรรม งามล้ำน้ำตกแม่ไซงู เชิดชูบ่อน้ำทิพย์ อ่างนับสิบรอบเมือง ฟูเฟื่องเรื่องดินขาว พร่างพราวปลาหลากพันธุ์

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. สำนักงานเกษตรอำเภอสบปราบ พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานภาคีระดับอำเภอและจังหวัด ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2565 โดยมีสถานีเรียนรู้ จำนวน 4 สถานี ได้แก่ สถานีเรียนรู้ที่ 1 การคัดเลือกและเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าว สถานีเรียนรู้ที่ 2 การจัดการดินและปุ๋ย สถานีเรียนรู้ที่ 3 การตรวจวิเคราะห์ดิน และสถานีเรียนรู้ที่ 4 การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน โดยมีนางสาวณัฐนรี อินทร์พิจิตร์ ปลัดอำเภอเป็นประธาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษร (ศพก.) ศูนย์เครือข่าย ตำบลสมัย หมู่ 3 ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง การจัดงานในครั้งนี้ทางสำนักงานเกษตรอำเภอสบปราบ ได้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขและดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 และสวมหน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *